Branding voor Zoetwater boeren

oktober 2022

Aan het project Zoetwater boeren wordt meegewerkt door een grote groep bedrijven en instellingen. CustomPixels heeft het logo, huisstijl, styleguide en de website mogen ontwikkelen.


Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod,-opslag,-vraag,-gift tot waterkwaliteit.