ISO 27001 certificering

ISO/IEC 27001 gecertificeerde software ontwikkeling

CustomPixels is ISO 27001 (officieel ISO/IEC 27001) gecertificeerd. Dit betekent dat ons informatie-veiligheidssysteem aan de hoge eisen voldoet die het International Organization for Standardization (ISO) oplegt.

Het ISO 27001-certificaat is een bewijs van onze voortdurende inspanningen om gevoelige informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang. Dit certificaat geeft jou de zekerheid dat risico’s zijn onderzocht en hier meerdere beveiligingsmaatregelen op zijn toegepast. Hieruit is gebleken dat bij CustomPixels jouw informatie veilig is, maar ook kan worden hersteld wanneer dat nodig is. De eisen die aan het ISO 27001-certificaat worden gesteld worden jaarlijks door een externe expert getoetst.

Bekijk ons ISO 27001 certificaat

Bekijk onze Verklaring van Toepasselijkheid