Privacy statement

Deze website wordt beheerd door CustomPixels
Als je gebruik maakt van onze website en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens CustomPixels kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je een formulier invult.

Cookies door CustomPixels
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Analytics (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren

Wat doen we met je gegevens?
CustomPixels bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren;
  • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Met wie deelt CustomPixels jouw gegevens?
CustomPixels gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die CustomPixels over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij CustomPixels. Je kunt op basis van de uitkomsten CustomPixels ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door CustomPixels. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via: info@custompixels.nl

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Voldoet CustomPixels aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waarnodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen wanneer van toepassing. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in de verwerkersovereenkomst.

Algemene contactgegevens
Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

  • Bedrijfsnaam
  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die ISO 27001 gecertificeerd zijn en de gegevens uitsluitend opslaan in Nederland.

Wijzigingen Privacy statement
CustomPixels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.