ISO 26000 zelfverklaring

Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die bedrijven en organisaties helpt bij het nemen van duurzame beslissingen.

CustomPixels heeft onderzoek gedaan en een rapport opgesteld aan de hand van de richtlijnen zoals NEN-ISO 26000 die voorschrijft. Het doel van dit rapport is te komen tot een succesvolle zelfverklaring voor CustomPixels. De gehanteerde richtlijnen dragen bij tot een algemeen maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering op het gebied van duurzaam ondernemen.

Neem contact op voor meer informatie