ISO 27001 controle audit succesvol doorlopen

september 2022

Op donderdag 8 september hebben we officieel het bericht gekregen dat we de afgelopen ISO 27001 audit succesvol hebben doorlopen.


We verwerken dagelijks vertrouwelijke en privacygevoelige data voor onze klanten en de beveiliging daarvan verdient onze hoogste aandacht. De ISO 27001 norm (officieel ISO/IEC 27001) is een internationaal erkende norm en beschrijft strikte maatregelen voor het beveiligen van deze data en heeft betrekking op alle elementen van informatiebeveiliging; beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Uit de audit, die is afgenomen door DNV, blijkt dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging ruim op orde is en laten we zien dat klanten, leveranciers en andere stakeholders kunnen vertrouwen dat CustomPixels op een zeer zorgvuldige manier omgaat met hun gegevens.